Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea EURO B.A.COS SRL identificată prin CUI:RO22353372, Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J07/527/2007, având sediul în mun. Dorohoi, str. Spiru Haret, nr. 160, Jud. Botoșani respectă legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către EURO B.A.COS SRL numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.

Termeni în înţelesul Legii 677/2001:

  date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, EURO B.A.COS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor: datele dumneavoastră personale, așa cum sunt colectate în Formularul de contact (nume, telefon, adresă de email), vor fi utilizate doar pentru a vă contacta cu privire la solicitarea dvs. În funcție de situație, vom opta pentru un răspuns prin e-mail sau pentru o conversație telefonică. Nu vom folosi datele în alte scopuri și nu le vom transfera niciunui terț. Vor avea acces la datele dvs personale doar persoane autorizate de către SC EURO B.A.COS SRL. Datele vor fi șterse la solicitarea dvs sau în termen de 365 de zile de la primirea acestora.

În cazul în care de pe website-ul www.eurobacos.ro sunt sustrase date în mod ilegal ne obligăm să vă informăm, în maxim 48 de ore de la constatarea evenimentelor, printr-un e-mail trimis la adresa menționată de dvs în Formularul de contact.

Prin citirea acestei politici aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dacă doriţi ca datele dvs personale să fie șterse, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa contact@eurobacos.ro.

Share This